Комунальний заклад "Гімназія № 34" Кам`янської міської ради


запам'ятати

 

Режим роботи

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                            на загальних зборах колективу

                                                                                            30.08.2023 р. Протокол №1

 

Для чіткої організації праці вчителів та здобувачів освіти у 2023/2024  навчальному році встановлюється наступний режим роботи школи.

Тип навчального закладу:  гімназія І-ІI ступенів.

Структура школи:

 кількість класів початкової школи – 6;

 кількість класів середньої школи –10;

 кількість класів старшої школи – 0;

 всього класів – 16.

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови КМУ від 28.07.2023 р.  2023/2024 навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 28 червня.  Навчальний рік завершується проведенням навчальних екскурсій, навчальної практики та державної підсумкової атестації здобувачів освіти. Навчальні екскурсії та навчальна практика здобувачів освіти організовуються відповідно до інструктивно методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року №1/9-61.

 Доцільність, терміни, зміст навчальних екскурсій 1-4 класів, навчальної практики 5-8 класів здійснюються враховуючи рекомендації МОН, затверджуються рішенням педагогічної ради закладу.   

Державна  підсумкова атестації  випускників початкової, основної школи проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, нормативних документів МОН України.

Навчальні заняття   організовуються за семестровою системою:

 • І семестр – з 1 вересня 2023 року по 22 грудня 2023 року,
 • ІІ семестр – з 08 січня 2023 року по 30 травня 2021 року.

Протягом навчального року для здобувачів освіти проводяться канікули,  орієнтовно:

 осінні – з 28 жовтня по 05 листопада (включно);

 зимові – з 23 грудня по 07 січня (включно);

 весняні – з 23 березня по 31 березня (включно);

 літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня.

Структура навчального року, терміни проведення канікул, державної підсумкової атестації та навчальної практики можуть бути змінені відповідно до рекомендацій МОН України та з урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України "Про загальну середню освіту" 175 навчальних днів, а 108 днів припадуть на канікули, вихідні та святкові дні.

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, дві зміни. Організації освітнього процесу  буде здійснюватися у очному та змішаному форматі, з урахуванням 320 місць в тимчасовому укритті, з метою забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, а саме:

1,2,4 класи – очна форма навчання, І зміна;

3 класи - очна форма навчання, ІІ зміна;

5,6,7,8,9 класи – змішана форма навчання, 246 учнів, тиждень через тиждень.

Режим роботи школи на день: початок роботи о 07:00, кінець роботи о 17:00.

 • відкриття школи вранці                                   – 07.00 год.
 • початок роботи працівників їдальні                – 07.00 год.
 • прихід чергового по школі педагога               – 07.30 год.
 • прийом дітей до школи

І зміна                                                        – 07.30 – 08.00    

ІІ зміна                                                       – 12.30 – 12.45                       

 • початок  занять

       І зміна                                                       – 08.00 год.

       ІІ зміна                                                      - 12.45 год.

 • закінчення занять                                           

       І зміна                                                      – 14.30 год.

       ІІ зміна                                                     - 16.50 год.

 • закінчення роботи їдальні                               – 15.00 год.
 • закриття  школи                                              – 19.00 год.

 

 • Робочий час допоміжного персоналу складає 40 годин на тиждень, початок роботи о  07.00 закінчення о  15.00 год., або за окремим графіком (сторожі та інші).
 • Прийом їжі відбувається в їдальні школи в години, зручні для педагогів і допоміжного персоналу, але не в часи прийому їжі здобувачів освіти.
 • Класні керівники та вчителі чергують на перервах, для забезпечення дисципліни згідно графіка затвердженого директором.
 • Учитель, що веде урок в класі останнім виводить дітей  до роздягальні  і  залишає дітей тільки  після  виведення їх на вулицю.
 • Час початку роботи вчителів за 15 хв. до початку свого першого уроку.
 • Учитель залишається в класі під час чергування дітей в класі і відповідає за життя і здоров’я учнів під час прибирання.

Режим роботи початкової школи підпорядковується режиму роботи середньої  школи.

         Відповідно до п.4 ст.10 Закону України «Про загальну середню  освіту»  урок у 1 класі триває 35 хвилин,  у 2 — 4 класах — 40 хвилин.  Різниця в часі навчальних годин використовується для  продовження тривалості перерв між уроками з метою організації продуктивного  відпочинку учнів, для відновлення фізичних та розумових сил кожної дитини. Тривалість уроків для учнів 5-9 класів – 45 хвилин. Перерва між уроками – 10 хвилин, для сніданку – 15-20 хвилин.

Для учнів 5-9 класів, які навчаються через тиждень онлайн, відповідно до норм санітарного регламенту,  безперервна тривалість навчальних занять у синхронному форматі становить:

 • 5 – 6 класів – 2 навчальних заняття по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
 • 7 – 9 класів – 2 навчальних заняття по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин.

 

Режим роботи ГПД.

Функціонують 2 групи продовженого дня:

 • І група для 1-2 класів з наповнюваністю 30 чол. з 12.30- 15.30;
 • ІІ група для   4 класів з наповнюваністю 30 чол. з 12.30- 15.30

та чергова група для учнів 1-4 класів з наповнюваністю до 28 чол. з 15.30-17.00.

Проведення факультативних, індивідуальних та групових занять:

 • 5-9 класи – 14:00 – 17:00

Графік харчування учнів:

 • 1-2 класи  з 9.30    по 9.45
 • 4 класи  з 10.25     по 10.40
 • 5-9  класи з 10.40  по 10.55
 • 3 класи (ІІ зміна)  з 14.15 по 14.30

Графік роботи бібліотеки:                      08:00 – 16:00

Графік роботи сестри медичної:            08:00 - 16:00

 

Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять становить 8 здобувачів освіти.

Розподіл здобувачів освіти на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно наказу МОН України № 128 від 20.02.2002 р..

Індивідуальне навчання дітей, які потребують спеціальної допомоги і реабілітації здійснюється  відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України № 8 від 12.01.2016 р.,  за індивідуальними планам, які розроблені школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей та бажанням батьків, згідно   програм.

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами з надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінетів Міністраів України № 872 від 15.08.2011 р. на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, до якої обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру.

10. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача освіти.

 

Початкова школа

 1 клас – 20 годин;

 2 клас – 22 години;

 3 клас – 23 години;

 4 клас – 23 години;    

Середня школа

 5 клас – 28 годин;

 6 клас – 31 година;

 7 клас – 32 години;

 8 клас – 33 години;

 9 клас – 33 години.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи.

Основним документом, що регулює освітній  процес, є освітня програма закладу, робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини. Освтня програма, робочий навчальний план школи затверджується педагогічною радою школи.

 Відповідно до робочого навального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Зарахування здобувачів освіти до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу)

У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення здобувачів освіти до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи дитини встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог,   затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Понеділок –нарада  при директорі, не рідше одного разу на місяць.

Вівторок, середа,  четвер, п’ятниця  – робота гуртків.

П’ятниця – санітарний день.

Педагогічна рада-відповідно до плану роботи та у разі виникнення нагальних питань;

Засідання методичних об'єднань - два рази в семестр;

Загально шкільна батьківська конференція - один раз на рік;

Класні батьківські збори - два рази в семестр;

Бібліотека – працює щоденно з понеділка по п’ятницю.