РІЧНИЙ ЗВІТ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

2016-2017 н. р. 

Педагогічний колектив школи в   2016 - 2017 навчальному році працював над реалізацією Закону України "Про освіту",   Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про мови", Указу Президента України №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки".

Належним чином здійснювалась реалізація освітніх програм, концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, міські та шкільні програми розвитку освіти, інших нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу.

         Методична робота в  СЗШ № 34 в 2016-2017  н.р. була організована згідно Положення про організацію науково-методичної роботи з педагогічної кадрами в закладах освіти, Положення про здійснення інноваційної діяльності, Концепції профільної освіти,   рекомендацій ДОІППО щодо діяльності навчально-виховних установ в умовах опрацювання   нової науково-методичної проблеми області  «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства»,  наказів   департаменту з гуманітарних питань   міської ради від 29.08.2016 р. № 301 «Про  організований початок 2016/2017 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», від 29.08.2016 р. № 303 «Про   організацію  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017  н.р.», відповідного наказу по школі від 01.09.16  р. № 126.,  та відповідно завдань, окреслених в річному плані роботи школи на  2016-2017 н.р.

В 2016-2017 н.р. пріоритетними  напрямками   науково-методичної роботи закладу були:

 1.  Робота з впровадження  та навчально-методичного забезпечення  профільного навчання в школі ІІІ ступеня, допрофільної підготовки  учнів в школі ІІ ступеня, якісної підготовки випускників до ЗНО та подальшого навчання.

 2.  Робота  в  науково-методичних проектах області та школи «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства», міського проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства»,  шкільного проекту «Педагогічне конструювання громадсько-активної особистості шляхом позитивної соціалізації».

       3. Реалізація основних завдань обласного проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку».

4. Продовження реалізації шкільної комплексної програми комп’ютеризації закладу, обласного проекту «Електронна атестація». Організація роботи шкільних інтернет-сайтів. Впровадження комп’ютерної підтримки викладання навчальних предметів,

5. Апробація, впровадження сучасних педагогічних технологій.

6. Здійснення  інноваційної форми виховної роботи - учнівської організації самоврядування МЦ “Фенікс” в школі ІІ-ІІІ ступенів та  гуманізованої гри-подорожі “Стежками країни Берендерії” в школі І ступеня.

7.       Робота у всеукраїнському еколого-оздоровчому проекті ГО «Фонд розвитку водоочисних технологій» «Вода-Знання- Майбутне»

6.     Співпраця закладу з освітніми, громадськими організаціями, підприємствами.

 

                Педагогічний колектив школи   продовжив роботу над  науково-методичним  проектом області  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міста - «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» та школи «Педагогічне конструювання громадсько - активної особистості шляхом позитивної соціалізації».    Продовжила свою діяльність творча група школи по роботі над науково-методичним проектом. На початку року творчою групою  вивчені матеріали ДОІППО щодо соціалізації особистості, особливості діяльності на ІІ- етапі проекту, складений план роботи, враховуючи рекомендації ДОІППО та основні завдання, які окреслені педагогічною та методичною радами школи.

                 Протягом   року проведено  7 засідань педагогічної ради школи: в серпні на тему "Підсумки роботи педагогічного колективу СЗШ № 34 за 2015-2016 н.р. та основні завдання на 2016-2017 н.р." (протокол № 1 від 30.08.2016 р.), в жовтні на тему: «Соціальна компетентність особистості в сучасному життєвому вимірі»  (протокол № 2 від 28.10.2016 р.), грудні  з виховної роботи (протокол № 3 від 29.12.2016 р.). В березні: «Концепція нової української  школи  - шлях інноваційного розвитку освіти майбутнього».  (протокол № 4 від 27.03.2017 р.), 25 травня - №5 «Про переведення учнів 1-8,10 кл.»,    пед. ради №6, №7 про випуск учнів 9-х, 11 кл.

                Заклад продовжив реалізацію обласної науково-методичної програми  «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів сталого розвитку».

Педагогічний колектив школи продовжив здійснення  концепції діяльності школи, працювала методична рада школи,  творчі динамічні групи вчителів, методичні об'єднання вчителів-предметників, вихователів, проаналізована інноваційна діяльність, яка здійснюється в закладі.

                     В школі   продовжувалося здійснення еколого-оздоровчої програми "Мала вода". На запрошення ГО «Фонд розвитку водоочисних технологій» заклад прийняв участь та став переможцем у всеукраїнському конкурсі на кращу методичну розробку уроку для дорослих, в рамках якого на базі закладу проведений міський захід для батьківській громадськості з екології на тему: «Якість води в твоєму місті», в якому прийняли участь науковці фонду, представники  міській СЄС, депутат міської ради, представники ЗМІ, батьки, педагоги, учні школи.

 

          Продовжувала здійснюватися шкільна програма комп'ютеризації.  Всі вчителі школи мають посвідчення про проходження навчання за програмою «Основи ІКТ». Поступово впроваджується  комп’ютерна підтримка викладання навчальних предметів,   продовжується  легалізація програмного забезпечення.   Протягом семестру  забезпечено функціонування шкільних інформаційних ресурсів –  сайту курсу «Школа»,  «Класна оцінка», «Мої знання» Були створені  интернет-версії щкільного розкладу занять, сторінок класних журналів, сторінки вчителів, класів, шкільних новин.  

 

Протягом року в школі  здійснювалася робота з профорієнтації, підготовки, до  державної підсумкової атестації учнів 9, зовнішнього незалежного оцінювання учнів 10,11  кл.,  проведена роз’яснюючи робота з вчителями, учнями, їхніми батьками.  Організовані зустрічі випускників з представниками ВНЗ ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації.

 

Підготовці до вступу випускників закладу до вищих начальних закладів сприяє здійснення   профільного навчання. З вересня 2015 р. заклад перейшов на універсальний профіль навчання школи ІІІ ступеню, що дало змогу збільшити тижневе навантаження з основних навчальних предметів та варіативної складової навчального плану, таким чином в учнів з’явилася змога відвідувати консультації з української мови, математики, англійської мови, історії, фізики, хімії. Закладом  продовжена співпраця з Дніпродзержинським державним технічним університетом, Дніпродзержинським професійним ліцеєм щодо роботи в освітньому окрузі «Профорбіта», це відкриває широкі можливості для професійного навчання учнів, одержання трудових та життєвих  навичок, свідомого вибору майбутньої професії. 

Враховуючи те,  що універсальний профіль не визначає конкретні профільні предмети, всі навчальні дисципліни викладаються на академічному рівні, тому в закладі здійснюється системний моніторинг базових навчальних предметів, за рівнем успішності (7-12 балів):

 

 

І. Показник навчальних досягнень учнів   ІІІ ступеню, які мають достатній та високий рівень знань.

Аналіз свідчить, що учні  мають досить високий рівень навчальних досягнень,   в закладі здійснюється  аналіз результативності профільного навчання за показниками:

І. Кількість учнів-призерів учнівських олімпіад ІІ, ІІІ рівнів, конкурсів МАН з базових  предметів:

 

ІІ. Випускники 9,11 кл., які мають високий рівень навчальних досягнень, отримали документи про освіту особливого зразку (медалі, відзнаки)

 

Одним з важливих аспектів діяльності педагогічного колективу є робота з адаптації молоді у дорослому житті. Здійснюється психолого-педагогічний супровід навчання та виховання учнів, плідно працює з учнями соціальний педагог, практичний психолог, крім цього  в 2015-2016 н.р. в закладі продовжується викладання спецкурсів : «Сімейна розмова»   у 8-х класах,    «Настає час вибору» в 9-х класах, «Креслення» у 9-х, 10 класах.

Практичним психологом СЗШ № 34 м. Дніпродзержинська Шостакою С.Г., після отримання сертифікату з Програми з профілактики ВІЛ/СНІД GIZ в Україні, про проходження тренінгу «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочих місцях у загальноосвітніх навчальних закладах», 28-29 березня 2016 року був проведений тренінг   з педагогічним колективом школи. Усі матеріали, звіт проведеного тренінгу були відправлені до асистента Програми профілактики ВІЛ на робочих місцях GIZ в Україні.

  Дуже цікаво та результативно працював шкільний євроклуб «Ера» під керівництвом Дюжиковій О.С. Члени клубу  прийняли участь у міських заходах. 

Своєчасно та в повному обсязі реалізуються заходи щодо організації атестації педагогічних кадрів, впровадження проекту «Електронна атестація», видані відповідні накази по школі, згідно графіку відбулися засідання шкільної атестаційної комісії, питання атестації системно висвітлюється на методичних нарадах. У 2016 р. успішно пройшли атестацію 6 педагогів з 7 посад, що складає 18 % від загальної кількості.

У 2017 р. успішно пройшли атестацію було атестовано  6 педагогів, що складає 17 % від загальної кількості.

 

Систематично проводилась робота з підвищення педагогічної майстерності вчителів. Підвищили свою кваліфікацію   на базі ДОІППО,  вчитель   математики Погребняк В.М., вчитель  хімії Похвалит Ю.А., вчитель основ здоров’я Тарасенко М.П., вчитель інформатики та математики Крестьянінова Т.О., вчителі початкових класів Бура Н.С., Рацінська А.І., вихователів ГПД –                 Рацинська А.І. Стали учасниками тематичних тренінгів керівників - Клюєвська О.П., Буканіна О.В., практичних психологів - Шостака С.Г. Підведені підсумки організації перепідготовки педагогічних кадрів, виданий відповідний наказ по школі.

Проводилася системна робота з самоосвіти педагогів. Кожним вчителем згідно перспективного плану опрацьований річний план самоосвіти, підведені підсумки роботи з даного питання, створюються електронні портфоліо педагогічних працівників.

          Протягом   І-ІІ семестрів 2015 - 2016 н. р. згідно річного плану роботи школи, перспективного плану контролю, вивчено стан викладання   фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, англійської мови в 5-10 кл.,  який визнаний задовільним, видані відповідні накази по школі. Проведений аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів,  моніторинг динаміки розвитку  першокласників, атестація навчальних кабінетів, аналіз стану навчально-методичного забезпечення, інших аспектів навчально-виховного процесу згідно плану адміністративного контролю. Протягом листопада-грудня, квітня-травня проведений  аналіз рівнів навчальних досягнень учнів початкової та загальної середньої освіти за текстами адміністрації. Підсумки підведені на наказ по школі.

                  Проведені  шкільні психолого-педагогічні та науково-методичні семінари, міський семінар вчителів основ здоров’я, методичні та адміністративні наради, проводились зрізи знань, директорські контрольні роботи, проаналізований рівень навчальних досягнень учнів, стан ведення класних журналів, зошитів та щоденників учнів.

Заклад працював за навчальним планом, який складений за типовими навчальними планами, які розроблені та затверджені Міністерством Освіти і науки України, а для учнів 7 класу за новими, для учнів III ступеня універсального профілю навчання, передбачена та здійснюється допрофільна підготовка учнів 6-9 класів,  в усіх класах три години фізичної культури.  

           Викладання предметів ведеться за програмами Міністерства Освіти і науки України. Розпочато роботу з переходу школи ІІ ступеня на новий державний стандарт, нові навчальні програми, було ретельно відпрацьовано на методичній раді, методичних нарадах, засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників новий зміст освіти для учнів 7-х класів, складено та затверджено календарно-тематичне планування.

          Проведена певна робота з метою адаптації учнів 5-х класів до оновлення змісту освіти та навчання в старшій школі, з цією метою протягом лише вересня працювала психологічна служба,  проведена  методична нарада щодо підсумків психолого-педагогічного  моніторингу учнів 5-х класів та психолого-педагогічний консиліум. 

В ІІ семестрі в зв’язку з карантином в 5-А, 5-Б, 8-А, 9-А, 10 кл., адміністрацією школи були розроблені заходи з метою виконання навчальних програм, якісної організації навчального процесу в особливих умовах. Були проведені засідання методичної ради закладу, методичних об’єднань вчителів-предметників. Адміністрацією школи були організовані індивідуальні консультації для вчителів щодо корекції календарно-тематичного планування.

Під час карантину вчителі-предметники ретельно проаналізували навчальні програми, підготували та надали  учням завдання для самостійного відпрацювання на дому, що в подальшому сприяло надолуженню програми.  Кожним вчителем-предметником була складена та узгоджена з заступником директора індивідуальна програма дій щодо ущільнення навчального матеріалу, виконання програм та її практичної частини.

 Адміністрацією закладу протягом  семестру здійснювався контроль виконання навчальних програм, проведений ретельний облік запланованих та фактично відпрацьованих тем, згідно рекомендацій МОН України, управління освіти і науки міської ради, внесені зміни до графіків письмових та  практичних робот, організований постійний контроль за корекцією та виконанням календарно-тематичного планування вчителями-предметниками. Протягом  року  було ретельно організовано та успішно завершено виконання навчальних програм, виданий відповідний наказ по школі.

Продовжувалася робота з реалізації Закону України "Про мови" всі 1 - 10 класи - україномовні.

В школі навчається 521 учень (на 35 більше минулого року), в тому числі:  255 учнів 1-4 кл.,  248 учнів 5-9 кл., 18 учнів  10 кл. Рух учнів за  рік  становить:  прибуло 14  учнів, вибуло  10 учнів.

В закладі ретельно проводиться контроль стану та облік відвідування учнями навчальних занять, класні керівники щомісячно аналізують причини відсутності учнів на заняттях та звітують соціальному педагогу з даного питання. За підсумками року не атестовано 81 учня, 80 учнів 1 кл, 1 учениця 3-А кл. Арендарь Б. за хворобою, яка на підставі заяви опікуна, згідно рішення педагогічної ради № 5 від 26.05.2016 р. залишена на повторний курс навчання. 

Учні школи за підсумками  року мають такий рівень навчальних досягнень:

- Рівень досягнень учнів на 4-12 балів (успішність) по школі складає: 97 %, що   на  тому ж рівні  в порівнянні з відповідним періодом минулого року в тому числі:

2 -4 кл. – 99 %  (на 0,4% менше )

5-9 кл. - 95 % ( на 5 % більше );

10-11 кл. - 98 % ( на тому ж рівні ).

- Рівень досягнень учнів на 7-12 балів (якість) по школі складає - 40 %, що на тому ж рівні  в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому числі: 

                                        2-4 кл.  -  47 % (менше на 5 %)

5-9 кл. - 38 %   (більше на  6 %)

10-11 кл. - 56   (менше на 3 % )

 

Якісний показник  досягнень учнів початкової школи за 2016-2017 н. р. збільшився порівняно з 2015-2016 н. р. на 5 %

 

Випускники 4-х класів покращили результати ДПА порівняно з 2015-2016 н. р. кількість учнів, які виконали завдання на високий рівень збільшився.

 

Залишилася на тому ж рівні кількість відмінників – 33 учні, що складає 8%.               

         Протягом семестру реалізовані заходи щодо фізкультурно-оздоровчої роботи, здійснювався медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури з боку адміністрації закладу, медичної сестри, класних керівників.

Педагогічний колектив продовжив роботу над програмою «Обдаровані діти СЗШ № 34». Протягом семестру  учні школи отримали нагороди за участь у шкільних та міських творчих конкурсах, спортивних змаганнях, туристичних зльотах. З початку року велику увагу адміністрація школи, керівники м/о приділяли організації роботи  з підготовки учнів до шкільних та міських олімпіад з базових предметів. Всього у шкільних олімпіадах прийняли участь 239 учнів. Учні школи: Лисьонкова Ю., Боровик К.,  Омельченко В, яких підготували вчителі: Пономаренко Н.В., Погребняк В.М.,  стали переможцями та призерами міських олімпіад з    обслуговуючої праці, технічної праці та  математики, прийняли участь у обласних олімпіадах.   Дуже гарний результат показала команда школи в міської олімпіаді з правознавства – 7 місце, вчитель – Дюжикова О.С. Має місце позитивна динаміка рейтингу  команди школи в міських олімпіадах  з   англійської мови, фізики, хімії, біології, вчителі: Кодаченко Л.П., Мосієнко Н.В.,  Лібіна Т.В., Похвалит Ю.А., Тарасенко М.П.

Результативно та творчо діє в школі наукове товариство «Триумф» під керівництвом Пономаренко Н.В., протягом року проводилися різноманітні заходи: конференції, конкурси, вікторини, зустрічі з науковцями. Учні старших класів  Подорожко П., Василенко Е., Лисьонкова Ю. -  слухачі обласних відділень МАН України з   українознавства. Лисьонкова Ю. призер обласного конкурсу-захисту МАН.

Результативність учнів на ІІ етапах предметних олімпіад

 

Учні школи стали учасниками всеукраїнських пізнавальних  конкурсів:  «Собори наших душ» , «Петра Яцика», «VІ Міжнародний конкурс ім. Т. Шевченка», «Напиши листа воїну», «Колосок» (осінній, весняний), «Левеня», «Кенгуру», «Пазл»,  «Олімпус», «Мульти-тест» (логічне мислення), обласний конкурс журналістики «Веснянка», гуманітарних наук «Кришталева сова», міський екологічний конкурс «Збережемо природу»,   15 учнів школи прийняли участь в міських конкурсах художньої творчості: «Жити яскраво», «Зима-чарівниця», «Олімпійські ігри – історія та сьогодення», «Розповім про подвиг», «Дзвони Чорнобиля», «Охорона праці очима дітей», «Знай і люби свій край», «Пожежна безпека», «Козак Мамай та його пісні», «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», військово-спортивна гра «Джура», «Віват талант».

Але з позитивними наробітками мають місце певні недоліки.

 На  достатньому рівні проводилась робота з учнями, потребуючими допомоги у навчанні.  Після підведення попередніх підсумків  семестру вчителі-предметники подали до адміністрації 63 учня, які мали низький рівень навчальних досягнень. Була організована якісна робота з учнями, які потребують допомоги у навчанні, з 63 учнів покращили   свої оцінки 10. За результатами року оцінки низького рівня мають 42 учні, з яких тільки 12 більш ніж з 2-х предметів.    Основна причина низьких знань в тому, що діти не бажають навчатися, а батьки не мають впливу на дітей, не достатньо мотивують та контролюють їх навчальну діяльність.

На недостатньому рівні знаходиться   науково-дослідницька робота з обдарованими у навчанні дітьми,  досить  низький рейтинг школи у міських олімпіадах з  хімії, географії, української та англійської мов.  

Класні керівники  систематично проводили роз'яснювальну роботу серед батьків з питань виконання Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", основних положень реформи освіти, а також з проблем вікових особливостей дітей. 

Протягом року було організовано індивідуальне навчання учнів   на дому згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9/7330 ( із змінами), наказу МОН України від 19.05.2008 № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, на підставі  довідок  ЛКК для 4-х учнів 1-5 класів. Адміністрацією закладу були створені необхідні умови, здійснено навчально-методичне, кадрове забезпечення, здійснювався постійний контроль за роботою вчителів-предметників.

 

           Протягом  2015-2016  навчального року виховну роботу в СЗШ №34 було організовано з  урахуванням виконання Національної Доктрини розвитку освіти, у відповідності з завданнями І етапу роботи над науково-методичним обласним  проектом «Освітні стратегії  соціалізації  особистості громадського  суспільства», в рамках шкільної проблеми «Педагогічне конструювання громадсько-активної   особистості шляхом активної  соціалізації» та річним планом закладу.                 

        Основними завданнями виховання  учнів були:

-       формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації;

-       виховання особистості демократичного світогляду й культури;

-       забезпечення умов для самореалізації особистості і відповідно до її здібностей;

-       формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя і збереження та зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;

-       розвиток творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів;

-       реалізація  шкільного науково - методичного проекту «Педагогічне конструювання громадсько-активної   особистості шляхом активної  соціалізації» здійснювалась за такими пріоритетними напрямками;

-       правове виховання;

-       моральне виховання;

-       фізичне виховання;

-       трудове виховання;

-       художньо-естетичне виховання;

-       екологічне.

     Однією із складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в нашій школі згідно з річним планом роботи, з метою посилення профілактичної роботи щодо запобігання  правопорушень та проявів насильства серед неповнолітніх, з метою посилення правового виховання учнівської молоді проходили Місячник правових знань та Всеукраїнський тиждень права.

         До Всеукраїнського тижня права (вчитель Дюжикова О.С.) були проведені виховні години різні за тематикою для кожної вікової групи учнів. Це:

-       вікторина «Чи знаєш ти свої права?» ( 6-8 кл.);

-       міні конференція  з представником податкової служби Сидорчуком І.С. «Соціальні реформи в Україні (9-10 кл);

-       брифінг з представником старшим інспектором поліції Баглійського району Деркачем О.В. «Злочин та кара..»  (8-10 кл.);

-       перегляд соціальних відеороликів «Ми проти насильства!», «Ми проти насильства над дітьми!», «Зірки проти насилля» (5-7 кл.);

-       батьківський лекторій «Заохочення проти покарання дитини у сім’ї!»;

-       психологічний тренінг «Скажи насиллю – Ні!» ( 8- А , 8-Б кл);

-       «Суд над мобільним телефоном» (5- 6 кл.).

      Під час проведення заходів  на правову тематику класоводи і класні керівники застосовували активні методи роботи, використовували методику колективної творчої діяльності, виявили нестандартний підхід до їх підготовки і проведення, підготували гарні і змістовні презентації на правову тематику.

       Так, завжди цікаво на заходах в 10 класі (класний  керівник  Казанцева А.О..), 9-Б кл. ( Новодран Ю.В.),  7- Б кл. (класний  керівник  Тарасенко М.П.), 5-А кл. (класний  керівник  Михайличенко А.О.)

          Слід також зазначити, що ці години спілкування визвали живу зацікавленість та творчу активність у дітей. Діти показали високий рівень знань з даної теми, активно приймали участь у дискусіях та обговореннях проблемних ситуацій.                                             Попередження правопорушень серед учнів – це справа не тільки дорослих, але й учнів. Тому  при МЦ « Фенікс» працює  центр « Феміда» , члени якого працюють в цьому напрямку .                  

          У рамках акції «16 днів проти насильства» серед учнів 5-10 класів було проведено виховну годину «Жіноча особистість на життєвих перехрестях», психологом школи Шостакою С.Г. був проведений круглий стіл для старшокласниць «Як не стати жертвою злочину».

        Правовиховна робота з учнями не може не враховувати тих умов, які склалися в їхніх сім’ях, тому під час проведення місячника правових знань класними керівниками школи були проведені лекторії для батьків по проблемам дитячої злочинності, пияцтва, наркоманії  „Діти: злочин і кара”.

        З метою виховання у дітей любові до ближнього, милосердя та з нагоди свята Дня  Святого  Миколая  творча група  учнів із центру « Цікавих Справ» під керівництвом  педагога- організатора Андросович В.В. провела  новорічну акцію  « Вітаємо»  та передала подарунки дітям Авдіївської школи через місцевих волонтерів.          

           Психологом школи Шостакою С.Г. були проведені, тренінгові вправи з учнями групи ризику «Конфлікти та способи їх розв’язання».

          Разом з класними керівниками 7-9 класів було проведено анкетування учнів з метою з’ясування відношення дітей до проблеми насильства.

          Також слід зазначити, що у школі проходив конкурс стіннівок на правову тематику  „Скажімо наркотикам – НІ!”, але не всі класні колективи прийняли участь у даному конкурсі.  Найкращими виявилися роботи  учнів  - 7-Б, 9-Б, 10 класів.

         Бібліотекар школи   Штепенко В.П.  оформила виставку літератури на правову тематику у шкільній бібліотеці.

          Адміністрацією школи були проведені наради з класними керівниками «Про попередження правопорушень серед дітей та підлітків», «Проблема насильства в родині»,

          В результаті певної роботи в школі був створений банк даних дітей девіантної поведінки та сімей соціального  ризику. На даний момент на внутрішньо шкільному обліку стоять 7 учнів та 4 родини.

         Для роботи з цією категорією учнів та сімей залучаються класні керівники, шкільний  психолог, батьки, адміністрація школи. Класні керівники протягом року відвідують учнів вдома, проводять з ними бесіди.

          Але ж, як показало вивчення зайнятості дітей в позаурочний час, не всі діти корисно проводять своє дозвілля.. До завдань класних керівників входить вивчення інтересів, здібностей, нахилів дітей девіантної поведінки. Але класні керівники, в кращому випадку, обмежують свою виховну роботу з такими учнями  лише  бесідами, які не завжди приносять бажаний результат.

         Згідно з планом роботи школи на 2015\2016 н.р. у школі проводиться певна виховна робота з морально-етичного виховання.  Під час планування роботи з морально-етичного виховання класні керівники ставлять перед собою мету щодо формування морально-духовної життєвої компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання і водночас є критерієм ефективності виховного процесу.

        Реалізовуються завдання з морально-етичного виховання, перш за все, під час проведення годин спілкування.    На таких годинах у різних формах різними засобами і методами класні керівники розширюють світогляд учнів, пізнання прекрасного в природі, людині.

        Значну увагу цій роботі приділяють такі класні керівники:  Рогівська Н.В, Михайличенко А.О., Тарасенко М.П,  які систематично  працюють за програмою з морально - етичного виховання.

      У школі проводилися такі години спілкування: «Мої обов’язки в сім’ї», «Бути совісним означає…», «Учимося бути добрими людьми», «Вихована людина: яка вона?», «Заповіді людяності»

 Одним із пріоритетних завдань освіти є патріотичне та військово - патріотичне  виховання молодих поколінь. Проведення уроків патріотичного виховання, тематичні воєнно-історичні читання, спортивні і туристичні змагання, виховні години, інші  виховні заходи, присвячені визволенню Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників – один з розпочатих етапів роботи системного військово-патріотичного напрямку .

Основні заходи військово-патріотичного напрямку, на які б необхідно звернути увагу - це:

-         виставки в шкільній бібліотеці, присвячені визволенню Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників;

-         відзначення Дня ветерана та Дня партизанської слави;

-         зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, вітання ветеранів листівками та   квітами;

-         екскурсії учнів  до пам’ятних та визначних Дніпропетровщини;

-         бібліотечні уроки під гаслом «Тільки пам’ять не сивіє»;

-         фотоконкурс серед учнів школи «Пам’ятаємо минуле, заради майбутнього»;

-         шкільні конкурси серед юнаків  до Дня захисника Вітчизни;

-         проведення шкільного та міських етапів військово-патріотичної дитячо-спортивної гри Українського козацтва «Сокіл»-«Джура»;

-         акція «Доброго ранку, ветеране!», уроки мужності «Мужність і відвага крізь покоління», усні журнали, бесіди, уроки пам’яті;

-         військово-спортивне шоу « Козацькі перегони»;

-         уроки з елементами історичної реконструкції «Козацькому роду нема переводу»;

-         брейн-ринг «Воїни крізь віки»;

-         аукціон історичних ідей «Ніхто, крім нас!»;

-         відео – урок «З відданістю Україні в серці»;

-         медіа-презентація «Два дні в Іловайську»;

-         засідання малої ініціативної групи «Пошук» при МЦ «Фенікс»;

-         спортивно - розважальні  змагання «Лава на лаву»;

-         виставка в шкільній бібліотеці «Нескорені»;

-         урочистий прийом до лав МЦ «Фенікс», присвячений Дню захисника України;

-         конкурс читців « Бійці невидимого фронту: снаряд чи слово?» в літературній студії «Червона калина»;

-         проведені заходи з патріотичного виховання дітей та молоді висвітлювались на шкільному сайті;

-         вшанування пам´яті загиблих воїнів АТО ( колишній випускник, загиблий воїн АТО Качура Максим);

-         конкурс малюнків та плакатів   «Малюють хлопчаки війну»;

-         зустріч з учасниками АТО – учнями нашого закладу, які пройшли через пекло війни;

-         творча майстерня « Національна кухня та народні традиції українців»;

-         акція «Хвиля доброти» - адресна допомога воїнам АТО;

-         участь у Всеукраїнській молодіжній та дитячій акції  «Напиши листа Захиснику України»;

-         проведено операцію «Ветеран на твоїй вулиці» щодо збору інформації про осіб, що мають статус «Учасник війни»;

-       створена картотека ветеранів війни, організовано волонтерську діяльність щодо надання допомоги особам, що мають статус «Учасник війни» (під опікуванням учнів знаходяться близько 16 ветеранів);

-         налагоджено зв'язок з Баглійською радою ветеранів;

-         проведено педагогічну раду, одним з питань якої було обговорення системи військово-патріотичного виховання школярів;

-         створено картотеку ветеранів війни в Афганістані,  взято шефство над ветеранами-афганцями, що мешкають на мікрорайоні;

-         продовжується акція «Допоможемо воїнам АТО»,  передано малюнки, продовольчі продукти, теплі речі солдатам;

-         проводяться заходи щодо визначних дат, пов’язаних з подіями ВВВ (виставки малюнків, конкурси воєнних пісень,  спортивні змагання, конкурси віршів,  перегляд  документальних фільмів, зустрічі з ветеранами тощо).

-         в рамках військово-патріотичної дитячо-спортивної гри Українського козацтва «Сокіл»- «Джура» учні прийняли участь в акції «Добра справа» (очистили криницю та джерела на с.Будівельників. «Чиста вода-здорова нація» - під таким гаслом живуть мешканці члени МЦ «Фенікс»;

-         виготовили дитячі іграшки, одяг, взуття  та привітали з Новорічними святами дітей Будинку малюків;

-         святкуючи день вишиванки, прийняли участь  у Всеукраїнській благодійній акції «Подаруй дитині Луганської та Донецької області вишиванку» та захисті дослідницьких робіт  «Роль вишиванки в минулі та сучасні часи»;

-         участь в міських змаганнях «Нащадки козацької слави»;

-         цікаво і змістовно проведено в закладі День ЦО.

Найбільш активними учасниками стали учні 9-Б класу (класний керівник Новодран Ю. В.)  та 10 клас (класний  керівник Казанцева А.О.).

              Патріотичне  та військово-патріотичне  виховання доповнювалося  екскурсіями в музей історії міста, відвідуванням  базових шкільних  музеїв Бойової слави, де екскурсоводи з числа учнів школи розповідають про бойовий шлях наших ветеранів. Такі екскурсії в цьому навчальному році проводилися майже для всіх класів школи.

          Педагогічний колектив школи особливу увагу приділяє вихованню екологічної культури учнів, формуючи риси громадянина України – патріота, гуманіста.

                 Завдання, які школа ставить перед собою, працюючи за даним напрямком це:

·        допомогти учням зрозуміти значення природи для суспільства;

·        сформувати у дітей розуміння про природу як першооснову існування людини;

·        виховувати у дітей свідоме ставлення до природи;

·        формувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища.

            Виконуючи заходи, передбачені річним планом, враховуючи рекомендації міського центру екологічного виховання, педагогічний колектив школи проводив  систематичну роботу з екологічного виховання учнів 1-10 класів.

            Це участь в екологічних акціях, конкурсах, проведення тематичних виховних годин  В цьому році був проведений  Урок для батьків в рамках Всеукраїнського конкурсу «Вода - Знання – Майбутнє», де дорослі разом з дітьми займалися проблемами  чистої  питної  води.  Також  цього року учні нашого закладу прийняли участь в акції «Добра справа» (очистили криницю та джерела на с. Будівельників).  Також  цього року заклад прийняв участь в Міському конкурсі  малюнків «Свій голос я віддаю на захист природи». Учасницею і переможецею стала Рогівська Катерина (7-Б кл), а готувала її вчитель ОТМ Кривошей С.М.

       Вчителі початкових класів систематично працюють над розширенням знань про живу природу, умови життя живих істот, використовуючи наочність та дидактичні ігри. Під час екскурсій вчителі багато уваги приділяють спостереженням за сезонними змінами в природі, милуванню красою рідного краю. Діти 3-4 класів вміють самостійно працювати з календарем погоди. Вчителі 1-4 класів залучають дітей до природоохоронної роботи. У вересні – листопаді та квітні - травні    робота з екологічного виховання ще більше активізувалась: діти привели в порядок територію шкільного подвір’я, підготували до зими  шкільні клумби, закріплену територію пришкільної зони.   Актуальність громадянського виховання в сучасному українському суспільстві зумовлюється потребою розвитку та функціонування держави на засадах демократії, гуманізму, соціальної справедливості. Актуальність завдання виховання громадянина визначається процесом відродження нації. Важливу роль у цьому відіграють усі ланки системи освіти загалом і громадянська освіта та виховання зокрема.

        В школі громадянське виховання проходить у наступних формах:

-       навчальний предмет;

-       міжпредметна форма діяльності у рамках навчальних програмї;

-       організація позакласної та позашкільної діяльності;

-       організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці.

        В закладі викладаються навчальні курси «Громадянська освіта», «Людина і світ», «Сходинки до інформатики».

        Впровадження змісту громадянської освіти і виховання є такі шкільні предмети: історія України, всесвітня історія, основи правознавства, українська та зарубіжна література. Також у школі впроваджуються окремі елементи громадянської освіти в курсах іноземної мови, географії, краєзнавства.           

         Виховання громадянина в нашій школі не обмежується лише навчальними предметами та спеціальними дисциплінами. Важливу роль у цьому процесі відіграє позакласна та позашкільна робота. Для цього педагогічним колективом використовуються різноманітні форми і методи роботи: предметні тижні, творчі зустрічі, екскурсії, експедиції.   

        Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі громадянського та  патріотичного, виховання учнів.

       Державна символіка в обов’язковому порядку застосовується  при проведенні урочистих заходів (свято Першого дзвоника, свято Останнього  дзвоника, вручення атестатів, свідоцтв, державних і національних свят).

        Важливе місце займає робота шкільного евроклубу  (керівник  Дюжикова О.С.). Так,  за минулий навчальний  рік   члени  євроклубу  «Ера» стали  учасниками:

-       творчого ювілейного проекту «Європейський хоровод», присвяченого 5-річчю міських євро клубів;

-       семінару «Роль євроклубів у формуванні громадської активності та європейської свідомості»;

-       міжнародного  молодіжного конгресу в Україні;

-       євроходи, присвяченої відкриттю Фестивалю «Класика сьогодні».

          В закладі проводиться  певна робота по пропаганді туризму та краєзнавства, яку успішно очолювала  Войтович О.В. - вчитель географії.  Протягом навчального року учні закладу продовжували пошукову роботу з даного напрямку та стали учасниками Всеукраїнської  історико – краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина - Україна» в напрямку « Козацькому роду нема переводу« (кер. Пономаренко Н.В.).   Робота отримала найвищий бал журі  міського рівня.  Призове місце також отримала робота учениці  9-Б кл Зотіної С. в напрямку декоративно-ужиткове мистецтво гри « Знай і люби свій рідний край (кер. Пономаренко Н.В.).

       Багато цікавих екскурсій провели діти в період зимових канікул та Різдвяних свят : Дніпропетровськ – новорічний (7-А,  9-Б кл) , розваги та цікавинки в ТРК «Караван», «Мост-сіті»  «Цум»(8-А, 5-А) музей історії міста (1-В, 2-А), на Миколин хутір (с. Петриківка) 7-Б кл.

      Весняно - літній екскурсійний період ознаменувався  подорожжю до Середньовічного Львова та Дніпропетровської дитячої кіностудії «Вместе», яку здійснили учні 7- б класу (класний керівник ТарасенкоМ.П.)   та 7-А кл. (класний керівник Рогівська Н.В.)  – в м. Дніпропетровськ.

          Крім уроків фізичної культури та географії  з туризму, в  закладі  проводяться різноманітні позакласні заходи:  походи вихідного дня, екскурсії в природу,  туристичні  зльоти, ігри, зелений туризм. Так, тісний зв'язок із Флотилією юних моряків підтримує кл.кер. 7-Б класу Тарасенко М.П., котра в травні місяці провела одноденний оздоровчо-туристичний похід .

         Прогулянки в природу - це одна із найпростіших і найдоступніших форм. Вона є  засобом відпочинку, а також виконує освітньо-пізнавальну функцію. Найактивнішими в цьому  напрямку були, звичайно, наша малеча - учні 2 - 4 класів. Це і екскурсії до міського парку та розарію, зеленої паркової зони та зони  лівобережного масиву міста.

        У вересні - жовтні місяці в закладі  був проведений  масовий  виїзд в лівобережну частину міста, присвячений Міжнародному дню  туризму та Дню Здоров’я для учнів 5-10 класів.

       Походи вихідного дня: групові , піші переходи або пересування з допомогою транспорту, цінність яких полягає в тому, що в процесі їх проведення учасники ознайомлюються з багатогранним життям походів.  Найактивніше в цьому напрямку працювали  учні 7-Б кл.(класний керівник Тарасенко М.П. ) 6-А кл. (класний керівник Андросович В.В.)

        Зелений туризм – вид туризму, що сприяє знайомству  та  вивченню традицій сільської місцевості. У рамках Експедиції  «Моя  Батьківщина Україна» учнями 9-Б кл (класний керівник Новодран Ю.В.)  та 4-х  класах (класний керівник Кулик Л.В. та Єгоренкова І.В.)  здійснено виїзд на Миколин Хутір.

        Музейна педагогіка  є формою  роботи та дієвим  чинником  патріотичного виховання учнів.  Так, більше 200 дітей відвідали музеї бойової слави  СЗШ №30,19,20, музей історії міста  музей ДМКД, музей «Дніпроазот». Цікавою була експедиція цьогорічних учасників МАН  –  відділ «Фольклористика»  до  музею іграшок  с. Адамівка.

       Крім того,  в жовтні шкільна команда, в цьому році під керівництвом  Михайлової О.В., прийняла активну участь у міських змаганнях з туризму. Цього року команда отримала 10 місце в загальнокомандному міському заліку та ІІІ місце із спортивного орієнтування. Найактивнішими в даному напрямку роботи стали учні 9-Б класу, а саме : Омельченко В. (класний керівник Новодран Ю,В.).

      У закладі розроблено низку профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя,  постійно впроваджуються інтерактивні форми роботи з учнями та  батьками.

        Важливим моментом здоров’язберігаючої діяльності є проблема позаурочної зайнятості дітей, організації їх дозвілля:

-       організація фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів;

-       реалізація системи просвітницької роботи з учнями щодо формування в учнів культури ставлення до власного здоров'я;

-       розвиток  системи позаурочної зайнятості підлітків.

      У  другій половині дня для дітей проходять заняття, що включають рухомі ігри на свіжому повітрі, особливо в ГПД,  загальнорозвиваючі вправи,  спортивні естафети, змагання.   

        У школі   кожного  вересня проходить традиційний «День здоров'я» із залученням всіх  дітей, викладачів і батьків. Це цікава форма масової роботи, а тому подобається і дітям, і дорослим. 

        У кожному навчальному кабінеті силами учнів створені Куточки здоров'я, що відображають здоров’язберігаючу діяльність класних колективів.

     При МЦ « Фенікс» працює центр «Здоров’я», який є організатором та ініціатором багатьох шкільних справ та заходів з питань формування здорового способу життя. В цьому році наші учні знов стали учасниками щорічної акції «Молодь за здоров’я» (керівник. Андросович В.В.)     

      В рамках акції «Здоровим бути здорово»  в лютому  місяці школі була проведена акція   спільно з міською Службою в справах  і дітей з залученням  Управління в справах молоді  та управління юстиції, кримінальної міліції та  Центру соціальних служб, де  піднімалися вищезазначені  питання..

        Певну роль виконує також  наркопост, (кер. Душко М.І.)  який працює в школі, має свій план роботи, яким   передбачено виконання    профілактичних заходів,  спрямованих на формування здорового способу життя. Напротязі  року діти отримали інформацію щодо шкідливого  та пагубного впливу наркотиків, алкоголю та тютюнопаління від  волонтерів громадських організацій «АССЕД», стали учасниками соціально- комерційного проекту «Правда PRO», прийняли участь всі класи в шкільному проекті «Ми  -   проти СНІДУ».

      Проблему здоров’язберігаючої діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями.   Спортивно  -  масова робота в  цьому семестрі представлена:

-       туристсько – спортивними  змаганнями «Ігри чемпіонів»;

-       міськими змаганнями  з плавання;

-       спортивним святом «Мамо, тато, я – спортивна сім'я» (сім’я Масьондз 4-Бкл.);

-       міськими змаганнями з футболу» Шкіряний м’яч;

-       міськими  змаганнями  «Старти надій»;

-       спортивно-масовим заходом  «Спорт для всіх –  здоров’я нації»;

-       міськими змаганнями з гандболу;

-       міськими змаганнями з танцювальної аеробіки.

Всього 116 учнів закладу взяли участь  в цих змаганнях.

Цікавими і змістовними були заходи до Дня олімпійського тижня (за окремим графіком):

-       урочисте відкриття шкільної спартакіади;

-       конкурс малюнків на асфальті «Спорт – це здоров’я»;

-       конкурс творів «Моя незабутня мить у спорті»;

-       спортивні змагання з шашок, піонерболу, бадмінтону, «веселої скакалки».

Учень 8-Б кл Меркулов Р. став переможцем   міського  конкурсу  малюнків «Олімпійський рух: минуле й сьогодення».

Хотілось би відмітити відповідальне ставлення до цієї ланки роботи вчителів фізичної культури  Андросович В.В., Рогівської  Н.В., вчителів-предметників, класних керівників та класоводів , які прищеплюють любов до спорту на уроках та у позаурочний  час.

Але є і  недоліки. Досі не викоренились випадки, коли учні на уроці фізичної культури не мають спортивної форми. Найбільша кількість учнів не готових до заняття фізичною культурою  – 6-Б кл. (класний керівник Решетняк М.В.)

       Найважливішою ланкою виховної системи школи є шкільне самоврядування,  розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами свого життя в школі, сприяє формуванню навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим в самостійному житті людини поза стінами школи.    У закладі успішно продовжує свою діяльність організація дитячого самоврядування - Молодіжний центр « ФЕНІКС», яку  можна назвати основою учнівського самоврядування. Ми прагнемо надавати самостійність учнівському самоврядуванню в актуальних питаннях, спрямовуючи його роботу на вирішення проблем, намагаємося дати дитині можливість вибрати той напрям діяльності, в якому вона зацікавлена, де вона може проявити себе найбільш яскраво в силу своїх природних здібностей. 

В  цьому році члени МЦ «Фенікс» прийняли активну участь  в  військово - патріотичній грі  «Джура»  (Сокіл) в номінаціях «Таборування» «Ватра»,  «Стрільба з пневматичної зброї», «Муштровий впоряд», «Добра справа». Це учні: Подорожко П., Кисельов Д.,  Баранник В.,  Чуйко А. (10 кл.), Боровик К. та Кот Н.( 9-Бкл.), а також активні учасники «Доброї справи» - учні 9-Б класу (класний керівник Новодран Ю.В.).

        Одним із напрямів роботи педагогічного колективу є створення умов для творчої самореалізації кожного учня.  Велика увага приділяється залученню школярів до гуртків, спортивних секцій, які працюють на базі школи.

        З метою організації змістовного  дозвілля учнів та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на базі школи  в цьому навчальному році було організовано роботу  гуртків, серед  яких: вокальний «Консонанс», образотворчого мистецтва  «Чарівний пензлик»,  літературна студія  «Червона калина», студія естрадного танцю «Едельвейс», студія «Афродіта» та спортивні гуртки.

        З'ясовано, що найбільшою популярністю в учнів користуються спортивні секції з карате та  кіокушинкарате  (тренер Плахотник Д.) гурток «Чарівний пензлик» (керівник  Кривошей С.М.) студія «Афродіта»  (керівник  Пономаренко Н.В.) та гурток вокальної майстерності (керівник  Мельничук Т.В.).

        На заняттях цих гуртків завжди людно. Тут всі і завжди налаштовані на роботу, вивчення нових прийомів, а не просто на гру. Заняття всіх гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані.

       Так, 12 гуртківців  прийняли участь в конкурсах міського рівня «Чорнобильські дзвони» та «Зима-чарівниця»   і міському конкурсі дитячої творчості «Соловейко – 2016» в номінації (солісти – вокалісти), де дипломантом ІІІ ступеню став учень 6-Б кл. Степаненко Іван (керівник  Мельничук Т.В.).                         

       Виховна цінність участі учнів у роботі гуртків полягає в тому, що спільна робота  зближує дітей, пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач.

         Здійснення соціально-педагогічного патронажу  передбачає здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також захист прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави. Цю роботу в закладі покладено на соціального  педагога – Дубіну Ю.С., котра  виконує низку соціально-педагогічних завдань, які регламентовані  різними нормативними документами. Зокрема  Законом України  «Про охорону дитинства», Конвенцією  з прав  дитини та іншими відповідними нормативними документами МОН України  й усіх ланок органів управління освітою,  річним планом закладу.

         На шкільному обліку  перебуває 114   учнів пільгових категорій. Серед них  6  дітей-сиріт і  11 дітей, які позбавлені батьківського піклування. 37  багатодітних сімей, в них учнів школи 66, а всього дітей 124.  4 дитини-інваліда та 3 родини з числа малозабезпечених.   Діти під опікою, багатодітні, малозабезпечені, переселенці, діти АТО, відповідно до нормативної бази, отримують в навчальному закладі безкоштовне харчування та повний комплект підручників. Діти сироти та діти позбавленні батьківського піклування  двічі на рік проходять медичне обстеження, щоліта відпочивають та оздоровлюються в дитячих оздоровчих таборах. В лютому та в квітні місяцях  2016 року літній табір «Перлина Придніпров’я» відвідали 4 дитини з категорії багатодітна родина (Гергель А., Гергель А., Шилко Є., Шилко А.). Протягом червеня 2016 року діти відвідали такі заміські оздоровчі табори, як «Ювілейний» (Рябенко В., Терещенко Є, Бідна В.) та «Евріка» (Троценко А., Геращенко В.). В закладі відпочинку «Журавлик» з денним перебуванням  в 2015-2016 р. на І зміну було оздоровлено 16 дітей з числа пільгових категорій, та на ІІ зміну - 7 учнів в «Веселому соняшнику» на базі СЗШ №32.

У вересні перевірено та складено  реєстраційні картки дітей, які знаходиться під опікою, наявність всіх необхідних документів, договору про страхування. Організовано  відвідування дітей вдома для перевірки (складання) акту обстеження житлово – побутових умов всіх пільгових категорій. Проведено аналіз  зайнятості  дітей пільгових категорій в позаурочний час, а особливо учнів «групи ризику». Виявляємо і ставимо на облік і сім`ї, які опинились в складних життєвих умовах.  

Робота, яка проводиться в школі  направлена на відповідні  заходи  освітнього, правового, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямована на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів, попередження ВІЛ/СНІД та інших соціальних небезпек.

 В березні  цього  року в закладі  було проведено акцію «Здоровим бути здорово!» Під час цієї акції були запрошені спеціалісти з ДМСМР  Ковшун А.В., з ДМЦСССДМ  Сокуренко Х.С. з самоосвіти  Місюра К.В. для проведення профілактичних бесід, в яких прийняли участь 335 учнів.

         Протягом 2015-2016  навчального року проводилась індивідуальна діагностика дітей початкових класів, середньої школи,  проводилась  індивідуально-профілактична робота з неблагополучними сім’ями та учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку, з метою профілактики правопорушень та відхилення у поведінці і навчанні, зниження пропусків занять без поважних причин, покращення психологічної атмосфери у сім'ї.

         З батьками проводилась просвітницька  та консультаційна робота:

-       бесіди про відповідальне відношення батьків до виховання;

-       бесіди про контроль батьків систематичного відвідування дитиною занять у школі та виконання домашніх завдань;

-       консультації щодо дотримання в сім'ї благополучної психологічної атмосфери для виховання та навчання дитини.

 

         З дітьми проводились тематичні бесіди про шкідливість паління та споживання алкоголю й наркотичних речовин. З учнями, які вимагали особливої допомоги, була проведена психодіагностика та психокорекційна  робота (разом з практичним психологом – Шостакою С.Г.) направлена на зниження відхилень у поведінці та навчанні, ліквідацію тривожності та агресії, профілактики асоціальної поведінки, налагодження стосунків з однокласниками.

         Класним керівникам були надані рекомендації про особливості спілкування та індивідуальний підхід до дітей з прийомних сімей та дітей з ДБСТ.

 

ПРІОРИТЕТНІ   НАПРЯМКИ РОБОТИ У 2017-2018  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

      Зусилля педагогічного колективу школи у 2017/2018  навчальному році направити на вирішення найважливіших пріоритетних завдань, а саме :

-       спрямування діяльності закладу на реалізацію державної політики в галузі освіти, основних законодавчих актів: Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки"  на виконання нормативно-правових актів Президента України, Уряду та Верховної  Ради України, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, розпоряджень департаменту освіти і науки облдержадміністрації, голови Дніпропетровської облдержадміністрації, управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради та здійснювати заходи щодо кардинального підвищення якості освіти та виховання, інноваційного розвитку освіти в закладі, її адаптації до соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, інтеграції в європейський та світовий освітній простір, покращення умов праці педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації та професійного захисту;

-       спланувати діяльність педагогічного колективу по реалізації   обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міського проекту «Забезпечення індивідуальної траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» та шкільного проекту «Педагогічне конструювання громадсько-активної особистості шляхом ефективної соціалізації»;

-       забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя, обов’язкового здобуття всіма дітьми і молоддю повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених новими державними стандартами загальної середньої освіти;

-       забезпечення системного підвищення якості освіти, модернізації структури, оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації та організацій освіти на засадах компетентнісного підходу;

-       забезпечити стабільне функціонування школи у відповідності з потребами населення і фінансовими можливостями;

-       підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;

-       забезпечити якісну підготовку випускників 9,11-го класів до ДПА (ЗНО);

-       продовжити в Дніпродзержинському освітньому окрузі «Профорбіта» з метою диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей;

-       створення умов для вдосконалення базових та професійних компетенцій педагогічних працівників, модернізації навчального процесу з підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів у єдності змістовних, технологічних, особистісних управлінських параметрів;

-       забезпечити організований перехід на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти учнів 8-х класів;

-       спрямувати зусилля педагогічного колективу на збереження мережі класів та контингенту учнів школи;

-       забезпечити виконання в повному обсязі ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства»;

-       забезпечити особистістно-орієнтований підхід, індивідуалізацію та диференціацію навчально-виховного процессу

-       створити належні умови для роботи з обдарованими учнями;

-       реалізація шкільної програми комп’ютеризації та функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини;

-       збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом підвищення здоров’язбережувальної компетентності школярів, формування та розвитку їх активної життєвої позиції у ставленні до власного життя та власної безпеки.

-       підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процессу.

-       підвищення якості роботи фахівців психологічної служби.

-       активізація роботи освітніх психолого-(медико)-педагогічних консиліумів, методичний супровід їх діяльності.

-       формування системи виховної роботи згідно з Конституцією України, виховання дітей, молоді у національній системі освіти.

-       забезпечити особистістно-орієнтований підхід, індивідуалізацію та диференціацію навчально-виховного процесу. створити належні умови для роботи з обдарованими учнями;

-       взяти як методологічну основу національно-патріотичного виховання учнівської молоді лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 №1/9-302 «Щодо протидії пропаганди сепаратизму та антиукраїнської ідеології в системі освіти». Виховувати у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної життєвої позиції;

-       продовжити роботу з формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь; розвиткові навичок самовиховання, самовдосконалення;

-       посилити дієвість правової освіти, недопущення правопорушень в школі, дома, суспільних місцях;

-       посилити роботу з виконання Закону України «Про звернення громадян», запобіганню правопорушень, посадових зловживань та хабарництва серед працівників школи;

-       спрямувати виховний процес на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму;

-       забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу (організація груп подовженого дня або клубів дозвілля за бажанням батьків);

-       забезпечити реалізацію Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України;

-       посилити військово-патріотичне виховання учнів на кращих національних традиціях українського народу, готовності до служби у Збройних силах України;

-       здійснення комплексу заходів щодо всебічного розвитку обдарованих дітей, виконання Програми МОН України «Основних орієнтирів виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та міської програми «Діти Дніпродзержинська»;

-       розвиток самоврядування в школі в рамках МЦ “Фенікс”;

-       залучення батьків до активної участі в навчально-виховному процесі школи, зосередивши увагу на роз’яснювальній роботі з питань виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Указу Президента України про впровадження шкільної форми, а також з проблем психологічних особливостей дітей.