Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 34" Кам`янської міської ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Основні напрямки роботи початкової школи

1. Освітню роботу в 1-4 класах спрямувати на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя.

2. Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей, приділяти серйозну увагу інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку учня.

3. Методичну роботу спрямувати на методологічну переорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації  освітнього  процесу, уміння вибору інтерактивних технологій.

4. Зосередити увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі.

5. Впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу. Зосередити увагу на практичній спрямованості уроків, впровадженні прийомів інтеграції, диференційованого навчання, сучасних форм групової роботи.

6. Реалізувати вимоги державних стандартів початкової освіти.

7. Формувати в учнів уміння самостійно виконувати завдання за алгоритмами та інструкціями, відпрацьовувати уміння наукової організації праці.

8. Зосередити увагу на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів.

9. Подолати авторитаризм у спілкуванні з дітьми.

10. Формувати у школярів науковий світогляд, розуміння людської свідомості й моралі, озброювати їх знаннями закономірностей розвитку природи і суспільства.

11. Набувати знання про природу, екологічну культуру, свій рідний край, бережливе ставлення до всього живого, що оточує нас.

12. Учити розуміти і цінувати твори мистецтва, пам’ятки історії, красу і багатство природи рідного краю.

13. Розвивати потреби у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні, вироблення культурного і відповідального ставлення до свого здоров’я.

14. Розвивати потреби в творчій праці, діловитості, виховання дисциплінованості, організованості.

15. Удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми.

16. Оволодіти нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології.

17. Створити предметно-ігрові середовища для навчання дітей з 6-ти років на основі особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

span class=