Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 34" Кам`янської міської ради


запам'ятати

 

Пріоритетні напрямки діяльності

СЗШ № 34

 

у 2018-2019 навчальному році визначити:

 

 1. Удосконалити в умовах децентралізації системи керівництва навчальним закладом, впроваджувати громадсько-державну форму управління, делегувати частину повноважень громадським структурам (ради закладу, піклувальні, батьківські, учнівські ради тощо).
 2. Створення та реалізація шкільної освітньої програми.
 3. Працювати  над створенням інноваційного освітнього простору закладу в контексті вимог Нової української школи.
 4. Формувати траєкторію розвитку закладу відповідно до складеної Концепції установи, сучасних тенденцій оновлення освіти в державі.
 5. Забезпечити підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, впровадження компетентнісного підходу, узяти під особистий контроль рівень викладання предметів та дотримання педагогічними працівниками Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
 6. Створити умови для якісної підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання
 7. Приділити особливу увагу організації здобуття освіти дітьми з особливим потребами, здійснювати системний кваліфікований психолого-педагогічний супровід дітей, які перебувають на інклюзивному навчанні.
 8. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 9. Постійно оновлювати сайт  закладу, формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників відповідно до їх інформаційних потреб, залучати їх до участі в on-line програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет-заходах тощо.
 10. Забезпечити виконання заходів щодо підвищення якісного складу педагогічних працівників в умовах реалізації Концепції нової української школи, продовжити практику морального і матеріального стимулювання творчо та результативно працюючих педагогів.
 11. Сприяти розвитку співробітництва з міжнародними організаціями та установами, зарубіжними освітянськими фондами щодо становлення освітньої системи в умовах полікультурного світу.
 12. Продовжити формувати у закладі цілісну систему національно-патріотичного, громадянського, морально-етичного виховання молоді.
 13. 12.Забезпечити розвиток здоров`язберігаючого освітнього середовища, здійснювати комплектацію матеріально-технічної бази спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів обладнанням, яке необхідне для якісного проведення уроків фізичної культури.
 14. Працювати над удосконаленням системи забезпечення охорони праці учасників навчально-виховного процесу, безпеки життєдіяльності навчальних закладів згідно з вимогами нормативно-правових актів державного та галузевого рівнів.